top of page

טופס תביעה לנפגעי עבודה (ב"ל 250)

טופס תביעה נפגעי עבודה ב"ל 250- הורד כאן

אדם שעובד כשכיר ונפגע במקום עבודתו רשאי להגיש טופס תביעה אשר ימולא בידי המעביד או אדם מטעמו, והוא נועד למתן טיפול רפואי ראשוני. יש חשיבות גדולה לתיעוד הראשוני של נסיבות האירוע על מנת לאפשר מימוש זכויות רפואיות ותביעות נוספות בעתיד (כגון, למשל, תביעה לקבלת דמי נכות וכן הלאה).

 

טופס תביעה לנפגעי עבודה מאפשר לנפגע לקבל עם הצגתו טיפול רפואי בחדר מיון, בקופת חולים או במקום אחר המספק שירותי רפואה דחופה.

טופס זה הינו חלק בלתי נפרד מן המסמכים המוגשים לביטוח הלאומי במסגרת תביעות עתידיות, כגון תביעה להכיר באירוע כתאונה שאירעה במהלך העבודה, על מנת שתיחשב תאונת עבודה.

 

הואיל והטופס בדרך כלל איננו ממולא על ידי הנפגע אלא על ידי אדם מטעמו (המעסיק או אדם אחר), יש חשיבות רבה לווידוא כי כל הפרטים שמולאו נכונים ומדויקים. לשם כך ניתן להיעזר בשירותי המומחים של חברת מאייר מימוש זכויות רפואיות, ואנו נסייע לכם לעבור את התהליך באופן היעיל והמהיר ביותר.

bottom of page