top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

תו נכה

 

משרד הרישוי מעניק לנכים אשר זקוקים לתו נכה לרכב בכדי להקל על ניידותם בכלי הרכב. באנגלית, התג נקרא

חנייה לנכה " Parking Card for Disabled Persons", לעתים גם בביטוי המוכר "Disabled Parking Permit". 

 

 

לכל תו נכה כלשהו, הקרוי היום "תג חניה לנכה", מופיע מספר רכב אחד לפחות, תאריך הנפקה (ההוצאה) ותאריך התפוגה. בצד השמאלי התחתון של התג מופיע הסימון IL שהוא קיצור של מדינת ישראל בחו"ל.

 


מי רשאי לקבל תג נכה?

 

תהליך קבלת תג נכה ("תו חניה לנכה")

 

מלבד לקוחות 'מאייר מימוש זכויות רפואיות' המטופלים באופן אישי בנושא תו נכה, ניתן לקבל תו חניה לנכים מבלי להגיע למשרד הרישוי, על ידי פנייה בכתב בדואר

 

לבקשת תג נכה יש לצרף את המסמכים הללו: 

 • טופס בקשה לתו נכה

 • מכתב החתום על ידי הנכה עצמו ובו מספרי הרכב המבוקשים (עד שני רכבים)

 • צילום תעודת זהות וספח.

 • צילום פרוטוקול רפואי או אישור ממשרד הבריאות: מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על יכולת התנועה או העתק מפרוטוקול הועדה הרפואית (למי שבעל דרגת נכות רפואית בשיעור של 60% ומעלה).

 • צילום רישיונות הרכב

  • במידה ובעל הרכב הוא אישה / בעל / ילדים, יש לצרף תעודת זהות וספח של בעל הרכב להוכחת הקרבה המשפחתית.
   במידה ובעל הרכב הינו אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס החתום על ידי בית המשפט.

  • במידה והרכב רשום על מי שאינו בעל קרבה משפחתית (חתן/ גיס/ בן זוג ) יש לצרף תצהירים החתומים על ידי עורך דין שבעל התג משתמש ברכב.

  • במידה והרכב רשום על שם המעסיק של הנכה, יש לצרף אישור ממקום העבודה על כך שהרכב לרשות ובשימוש הנכה. אם מדובר ברכב מחברת ליסינג, יש לצרף לאישור הסכם חכירה עם הנכה הכולל: לוגו חברת הליסינג, חותמת החברה, מספר הרכב, שם ומספר זהות של הנכה.

  • במידה ומדובר במונית, יש לצרף הסכם שכירות חתום ע"י עורך דין.


מקרים ספציפיים:

 1. ניצול שואה: יש לצרף אישור ממשרד האוצר (אגף ניצולי שואה) על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו של הנכה. ניצול השואה הוא לוא דווקא אדם ששהה במחנות ריכוז. יש לברר את התנאים הנדרשים בכל מה שנוגע ליהודים פליטי מלחמת העולם ה2.

 2. נפגע פעולות איבה: יש לצרף אישור מביטוח לאומי על נכות, ועל כך שניידות ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאות הנכה.

 3. עיוור: אין צורך לצרף כל אישור, אלא רק לוודא שאכן קיים אישור ממשרד הרווחה כך שיעבור אוטומטית למערכת משרד הרישוי.

 4. נכה צה"ל: אין צורך לצרף כל אישור, אלא לוודא שאכן קיים אישור ממשרד הביטחון אשר יעבור באופן אוטומטי למערכת של משרד הרישוי.

 5. מקבל טיפול כימותרפי פעיל (למשל, חולה סרטן): יש לצרף אישור רפואי אשר כולל פירוט תוכנית טיפול ומועד  משוער לסיומו (האישור ניתן לתקופה של עד שישה חודשים ומוגבל עד לקבלת פרוטוקול וועדה רפואית). 

 6. מטופל בהמודיאליזה כרונית (מחלת כליות): יש לצרף אישור ממכון הדיאליזה.


במשרד התחבורה יוחלט אם קיימת זכאות לתג חניה לנכה תוך 90 יום מרגע הגשת הבקשה. לאחר שלושה שבועות מיום הגשת הבקשה, ניתן להתעדכן בטיפול בה באמצעות המענה האנושי הניתן בשפות הבאות: עברית, ערבית ורוסית. 


במידה והבקשה נדחתה, יש אפשרות להגיש ערעור תוך 90 יום ממועד הדחייה. ערעור נוסף אפשרי רק החל משנה, לאחר מתן ההחלטה האחרונה בעניין הבקשה.

 

 התקשרו ל"מאייר מימוש זכויות רפואיות" ונסייע לכם בהוצאת תו נכה מול ביטוח לאומי והמוסדות.

 


מה מקנה תו נכה?

 • חניית הרכב בחניות המיועדות לנכים ובחניות בהן החניה אסורה, בתנאים הללו:

  • אין בסמוך למקום החניה מקום חניה מוסדר לנכים, או שמקום החניה המוסדר לא היה פנוי בזמן החניה.

  • אין בסמוך למקום החניה מקום שבו החניה מותרת, או שהמקום בו החניה הייתה מותרת לא היה פנוי בזמן החניה.

  • החניה לא מסכנת עוברי דרך ולא מונעת מעבר חופשי של הולכי רגל, עגלות ילדים או עגלות נכים.

  • החניה לא גורמת הפרעה ממשית לתנועה.

 • פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי - במידה והגישה היחידה למקום הציבורי היא דרך החניה במקום זה.

 • חניה בכחול-לבן ללא תשלום - בכל רשות מקומית התקנות שונות, לכן יש לבדוק את הזכאות מול הרשות הרלוונטית שמבקשים לחנות בה.

 • נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית - כאשר הנכה נמצא ברכב.

 • שימוש בתו נכה:  השימוש בתג אפשרי רק כאשר הנכה נמצא ברכב כנהג או כנוסע עם מלווה. אדם לא מורשה העושה שימוש בתג הנכה צפוי לקנס של עד 13,000 ₪.

 • אין להשתמש בתגים ישנים, אלא אך ורק בתג החדש המונפק במתכונת של כרטיס קשיח ובפורמט של רישיון נהיגה (מפלסטיק) וכולל הגנות רבות מפני זיוף.

 • התג יוצמד לשמשה הקדמית מצד שמאל של הרכב או בחלון שבצידו של הנהג, כך שייראה בבירור. 

 • תוקף תג שאושר לצמיתות: ארבע שנים. התג מתוקף על ידי משרד הרישוי אוטומטית מספר שבועות לפני פקיעתו ונשלח לבית הנכה. תג שלא אושר לצמיתות יש לחדש על ידי ביצוע הליך קבלת התג מחדש.

 • לסיוע בהוצאת תו נכה צרו קשר עם מאייר מימוש זכויות רפואיות עכשיו

 

 

 

תג החניה הישן (אינו בתוקף כיום)

 

מידע נוסף על תו נכה

 1. אם יוכח שישנם שני רכבים המשמשים להסעת הנכה, קיימת אפשרות לקבל תג עבור שני רכבים. במקרה כזה, יש להגיש (בנוסף לבקשת תו נכה) בקשה לפטור מתשלום אגרה עבור אחד מכלי הרכב. התשלום על אגרת הרישוי של אחד הרכבים יהיה מופחת, ויעמוד על 26 ₪ בלבד. אם האגרה שולמה במלואה ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי על החלק היחסי שכבר שולם.

 2. משרד התחבורה הפסיק להנפיק תווי חנייה לחוץ לארץ מסיבות חוקיות וביטחוניות החל מיולי 2006. עם זאת, המשרד עדיין עובד מול האיחוד האירופי ומדינות אחרות, על מנת לאפשר תו חניה בינלאומי. התו הישראלי לא מוכר בחוץ לארץ, ומתעוררים קשיים לנכים המנסים להשיג תג נכה מחוץ לישראל.

 3. נכה שרוצה למכור את רכבו צריך לפנות למשרד הרישוי כדי להעביר בעלות רכב.

 4. תג חניה לנכה כולל את מספר הרכב, ולכן תקף רק לגבי רכב מסוים.

 

 

 • מאייר מימוש זכויות רפואיות מסייעת בהוצאת תו נכה - צרו קשר עימנו

 • למידע נוסף, קראו על נכות כללית

 • אם אתם זקוקים לסיוע אישי בנושא אחוזי נכות, ביטוח לאומי, קצבת נכות ומיצוי זכויות אותן מקנה תו נכה, צרו קשר דרך האתר או חייגו 050-426-7529

 

מילות חיפוש רלוונטיות לעמוד זה (עבור מנועי חיפוש בלבד): תו נכה, תג נכה, תג חניה לנכה, תעודת נכה, תו חנייה, תג חניה, חידוש תו נכה, חוק חניית נכים, חנייה לנכים, תו נכה לרכב, תג נכה לרכב, הוצאת תו נכה, קבלת תו נכה, משרד התחבורה תו נכה, משרד הרישוי תו נכה.

bottom of page