top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס שהמדינה מטילה על הכנסה של כל אדם בכפוף למדיניות הקבועה בחוק. לא כולם מודעים לזה, אך בנסיבות מסויימות אדם עשוי להיות זכאי לפטור מלא מתשלום מס הכנסה. אז למי מגיע פטור ממס הכנסה, באילו נסיבות ומה עוד צריך לדעת על הפטור ממס הכנסה?

 

הזכאות לפטור ממס הכנסה

 

אדם אשר חלה או נפגע עשוי להיות זכאי בנסיבות מסויימות לפטור ממס הכנסה. הפטור יכול להינתן לאנשים אשר חולים במספר מחלות אשר מביאות לתוצאה מצרפית המביאה למצב רפואי ירוד או ממחלה אחת קשה. לצורך הדוגמה המחלות והבעיות הרפואיות אשר עשויות לזכות אנשים בפטור ממס הכנסה יכולות להיות: מחלות לב, סכרת עם סיבוכי מחלה, פוליו, פרקינסון, מחלות ריאה, גידולים ממאירים (גידולים בעבר או בהווה), טרשת נפוצה, דלקת פרקים, מחלות אורטופדיות, מחלות כבד, עיוורון, חרשות ועוד. למעשה כל מחלה אשר מגבילה את תפקוד המבוטח יכולה להיות סיבה לבקשת פטור מתשלום מס הכנסה.

 

 

עבור אילו סוגי הכנסות ניתן הפטור

 

את הפטור ממס הכנסה ניתן לקבל על הכנסות מעבודה או הכנסות מעסק, במקרים יוצאי דופן נין לקבל אותו גם על הכנסות פאסיביות כמו הכנסות מריבית, דיבידנד והכנסות מדמי שכירות.

מי שזכאותו לפטור החלה לפני שנת המס הנוכחית, יכול לתבוע רטרואקטיבית החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

 

הפטור ממס ניתן על פי תקרות הכנסה הפטורות ממס. כאשר נקבעה למבוטח נכות לתקופה של שנה או יותר, התקרה הפטורה ממס עומדת על הכנסה שנתית (מיגיעה אישית) בשיעור של 606,000 שקלים נכון לשנת 2017. כאשר תקופת הנכות היא בין 185 יום ל 364 יום, התקרה הפטורה ממס עומדת על 72,720 שקלים. במקרים בהם מדובר בשילוב של הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית, הפטור על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ניתן כאשר ההכנסה נמוכה מסכום התקרה של 72,720 שקלים. התקרה הפטורה ממס המשלבת הכנסות מיגיעה אישית והכנסות שאינן מיגיעה אישית וכוללות הכנסה מריבית או ביטוח, עומדת על 299,040 שקלים נכון לשנת המס 2017.

 

מי זכאי לפטור?

 

על מנת לקבל את הפטור ממס הכנסה יש לענות על 4 קריטריונים:

 

  1. המבוטח חייב להיות בעל הכנסה החייבת במס.

  2. למבוטח נקבעה נכות לצמיתות או נכון לתקופה זמנית אך בתנאי שהיא עולה על 185 יום.

  3. למבוטח נקבעה דרגת נכות של 100%, או בשיעור של 90% כאשר מדובר בחישוב משוקלל של כמה נכויות שונות. חשוב להדגיש שמדובר בנכות רפואית ולא נכות תפקודית.

  4. הגדרת הנכות נעשתה על פי אחד מהחוקים הבאים:

- חוק נכי המלחמה בנאצים.

- חוק נכי רדיפות הנאצים.

- חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

- חוק הנכים (נכי צה"ל).

- חוק הביטוח הלאומי הנוגע לנכות כללית, פגיעה בעבודה או פגיעה במהלך פעילות התנדבותית.

שימו לב! מי שלא נקבעה לו נכות בתוקף אחד החוקים שהוזכרו, או שאחוזי הנכות שלו נמוכים בשביל רף הזכאות אך הוא עבר אירוע רפואי כלשהו, עומדת בפניו האפשרות לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה.

 

 

נקודה מעניינת היא לגבי מגיש תביעה שנפטר – פטירתו אינה מפסיקה את הטיפול בבקשה ובמידה ומגיעים לנפטר החזרי מס, יורשיו החוקיים זכאים לקבל את החזרי המס בשמו. כמובן שזה תקף רק על הכנסות אשר נוצרו בטרם פטירתו.

 

כיצד מגישים בקשה לפטור ממס הכנסה

 

בשונה מרוב הזכויות הרפואיות בהן מגישים את התביעות למשרדי הביטוח הלאומי, בקשה זו מגישים למשרד פקיד השומה הסמוך למקום המגורים. את הבקשה מגישים באמעצות מילוי טופס 1516 “בקשה לפטור ממס". עם הטופס יש להגיש עותק נאמן למקור של פרוטוקול הוועדה הרפואית אשר קבעה את אחוזי הנכות.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות במס הכנסה. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page