top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

גמלת סיעוד - ביטוח לאומי

גמלת סיעוד בביטוח לאומי, למי היא בדיוק נועדה, מהם התנאים לזכאות וכל מה שאתם צריכים לדעת על גמלת סיעוד.

 

על פי חוק הביטוח הלאומי, כל מי שהגיע לגיל הפרישה ונזקק לעזרה בפעולות היום יום, זכאי לגמלת סיעוד. הסיוע ניתן לכל מי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן ונזקק לסיוע של אדם נוסף. גמלת סיעוד ביטוח לאומי לא בהכרח ניתנת בכסף. למעשה מדובר בסל שירותים שניתן לקבל בביטוח הלאומי. השירותים יכולים להיות : טיפול בקשיש בביתו, טיפול במסגרת ביקור במרכז יום לקשישים, אספקת מוצרי ספיגה, שירותי כביסה והתקנת משדר מצוקה בביתו של הקשיש. ישנם גם מקרים בהם מקבלים קצבת סעד בכסף, לעתים משולבת עם סל השירותים. על מנת לקבל את הקצבה בכסף יש לענות על קריטריונים מיוחדים.

 

 

במסגרת סל השירותים ניתן לקבל עזרה של מטפל אישי המסייע לקשיש בפעולות כמו אכילה, רחצה, התלבשות, החלפת מוצרי ספיגה ומצעים, התניידות בבית ומחוץ לבית, השגחה כללית ועזרה בניהול משק הבית. לחילופין ניתן לבקר במרכזי יום לקשיש אשר יכולים להחליף את הטיפול האישי בבית. סל השירותים נקבע באמצעות ועדה הבוחנת את צורכי הקשיש.

 

מי שנזקק למטפל צמוד 12 שעות ביממה ולפחות 6 ימים בשבוע יכול לקבל גמלה כספית, לעתים משולבת עם סל השירותים.

 

גמלת סיעוד ביטוח לאומי – מבחן התלות

 

על מנת לקבל את קצבת הסיעוד המוסד לביטוח לאומי עורך את מבחן התלות, מבחן בו הוא בוחן את יכולותו של הקשיש לבצע את פעולות היום יום (הלבשה, רחצה, שמירה על הייגינה, אכילה, נפילות ועוד. המטרה של מבחן התלות היא לבדוק עד כמה המבוטח תלוי באדם אחר לצורך תפקודי היום יום הבסיסיים. ישנם מקרים בהם לא נערך מבחן תלות וההחלטה מתקבלת על סמך מסמכים שהוצגו בפני הביטוח הלאומי. ברוב המקרים הבדיקה נערכת בביתו של המבוטח, אך למבוטחים מעל גיל 90 ניתנת האפשרות בדיקה על ידי רופא גריאטרי במסגרת קופת החולים.

 

מבחן התלות קובע את רמת התלות של הקשיש בדירוג של 3 רמות:

 

רמה 1 – רמה זו קובעת כי המבוטח תלוי במידה רבה בעזרת הזולת.

רמה 2 – רמה זו קובעת כי המבוטח תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת.

רמה 3 – המבוטח תלוי לחלוטין בעזרת הזולת.

 

 

ישנם מקרים בהם המבוטח יכול לבקש לערוך בדיקה מחודשת של רמת התלות שלו. למשל במקרים בהם הנכות שנקבעה לו היא זמנית, מקרים בהם חלה החמרה במצבו הבריאותי ומקרים בהם חלה ירידה בהכנסותיו.

 

גמלת סיעוד בביטוח לאומי – מבחן הכנסות

 

הזכאות לגמלת סעד אינה נקבעת אך ורק על פי רמת התלות אלא גם על פי רמת ההכנסה של הקשיש. לצורך כך בודקים גם את ההכנסה של בת או בת הזוג. הזכאות לגמלה על פי רמת ההכנסה נקבעת באופן הבא:

 

יחיד, בעל הכנסה של עד 9,906 שקלים זכאי לגמלה מלאה. יחיד בעל הכנסה של מעל 9,906 שקלים ועד של 14,589 שקלים זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%. כאשר מדובר בזוג שהכנסתו המשותפת היא עד 14,589 שקלים, הוא זכאי לגמלה מלאה. זוג בעל הכנסה משותפת מעל 14,589 שקלים ועד 22,289 שקלים זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.

 

יחיד בעל הכנסה של מעל 14,589 שקלים אינו זכאי לגמלה, באופן דומה זוג בעל הכנסה משותפת של מעל 22,289 שקלים גם כן אינו זכאי לגמלת סעד.

 

לצורך בדיקת רמת ההכנסה, הביטוח הלאומי בודק את הנתונים הבאים: הכנסות ברוטו בתור שכיר או עצמאי, הכנסות מקרנות פנסיה, הכנסות מקצבאות הביטוח הלאומי, הכנסות מנכסים וכל הכנסה אחרת אשר נכנסת לסעיף 2 של פקודת המיסים. לצורך הדוגמה אלו יכולות להיות הכנסות מרווחי הון. אך ישנן גם הכנסות אשר אינן נלקחות בחשבון – תשלומי פיצויים לניצולי שואה המגיעים מחו"ל וקצבאות נכי רדיפות הנאצים המשולמות על ידי משרד האוצר. כמו כן קצבאות המגיעות מביטוחים סיעודיים אינן נכללות בחשבון.

 

הביטוח הלאומי לוקח בחשבון גם הוצאות כאשר הוא מחשב את רמת ההכנסה ולכן מקזז מההכנסה שחשובה על פי הקריטריונים שהוזכרו הוצאות מסויימות. ההוצאות המקוזזות הן תשלומי מזונות, הוצאות עבור בן או בת זוג במוסד סיעודי והוצאות שכר דירה.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות בביטוח הלאומי. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page