top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

פנסייה וביטוח

 

לפני כעשור, בשנת 2008, נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה. על פי החוק כל העובדים במדינת ישראל זכאים להיות מבוטחים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים שיש לו מאפיינים פנסיונייים, וזאת מעבר לביטוח הפנסיוני הרגיל של הביטוח הלאומי. קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים היא חובה שחלה על המעסיק. מטרת החוק היא לשפר את מצבם הכלכלי של הפנסיוני ולצמצם את תלותם בקצבאות הביטוח הלאומי. 

קרנות הפנסיה הפרטיות, או ביטוחי המנהלים, הן תכניות חיסכון המקנות קצבה פנסיונית כאשר המבוטח מגיע לגיל הפרישה או במקרה של נכות הגורמת לו לאבדן כושר עבודה. במסגרת קרנות פנסיה מופקדים כספים בקרן על בסיס חודשי, הם מקוזזים מהשכר ומשולמים בחלקם על ידי המעסיק ובחלקם על ידי העובד. במקרה שהמבוטח נפטר, קרובים מדרגה ראשונה זוכים למספר זכויות. 


הכיסוי הביטוחי

כאשר המבוטח מאבד את כושר ההשתכרות שלו בעקבות מחלה או תאונה הוא מוגדר תחת "אבדן כושר עבודה" וזכאי לקצבה מהביטוח הלאומי או מקרנות הביטוח הפרטיות. דבר דומה קיים בקרנות הפנסיה אך שם זה נכנס תחת ההגדרה של קצבת נכות. לא כל ביטוח וקרן פנסיה כוללים את אותו מרכיב ביטוחי המבטיח זכויות אלו וחושב תמיד להכיר את הפוליסה ולדעת מהן הזכויות המגיעות לכם. 

ברוב המקרים קרן הפנסיה כוללת מרכיב של קצבת נכות המתייחסת למקרים של מחלה או תאונה אשר גרמה לאיבוד כושר העבודה. כמו כן במידה והמבוטח נפטר, יורשיו זכאים לקצבת שארים. יתכנו גם מרכיבים ביטוחיים נוספים כמו פיצוי חד פעמי בגין מחלות קשות ופיצוי בגין מוות עבור מוטבי המבוטח. 

על מנת לממש זכויות רפואיות מול קרנות הפנסיה יש להתייצב בפני וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים. הוועדה היא זו אשר קובעת את אחוזי הנכות להם אתם זכאים ועל פי כך מחשבת את גובה התגמולים, תוך כדי התחשבות בגובה השכר והוותק בעבודה. כמו תמיד, כאשר מופיעים בפני וועדה רפואית, חושב להתכונן היטב! פנו אלינו ל"מאייר מימוש זכויות רפואיות" ואנו נעמיד לרשותכם אנשי מקצוע הבקיאים בזכויותיכם ויודעים כיצד לבנות את התיק הרפואי אשר יגדיל את סיכויים לצלוח בשלום את הוועדה הרפואית של קרנות הפניסה. 


תקופת ההתיישנות

חשוב לדעת שההליכים למימוש הזכויות הרפואיות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה עלולים להיות שונים.  תקופת ההתיישנות כאן עומדת על 3 שנים ולא 7 שנים. המשמעות של זה היא שבמידה ולא הושג סיכום מול חברת הביטוח על גובה הפיצוי וחלפו שלוש שנים מהאירוע אז התביעה עלולה להתיישן. את תהליך ההתיישנות ניתן לעצור אך ורק אם פונים לערכאות משפטיות, אך יש לעשות זאת בטרם מועד ההתיישנות. במקרים בהם נקבעה למבוטח נכות, ניתן למנות את 3 השנים החל מהרגע שבו הוא הוכר כנכה ולא החל מרגע התאונה. 

במקרה של מימוש זכויות רפואיות מול קרנות הפנסיה, התביעות מתקיימות בדרך כלל בבית הדין לעבודה. זאת בניגוד לתביעות של ביטוחי חיים המתנהלות בבית משפט השלום או בית המשפט המחוזי. 

 

מימוש זכויות רפואיות

במידה וחליתם ונפצעתם, באופן מיידי חשוב להתחיל לאסוף ולתעד את כל ההליכים הרפואיים. כל חוות דעת רפואית, כל בדיקה או צילום רנטגן, כל קבלה וכל מרשם, כולל הוצאות נסיעה. אלו יכולים להיות דברים אשר ייסיעו לכם בתביעה ואף תהיו זכאים לקבל החזרים עבור אותן ההוצאות. 

 

גם כאשר אתם נזקקים לממש את זכויותיכם הרפואיות מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה הפרטיות, אנו ב"מאייר מימוש זכויות רפואיות" יכולים לעזור לכם. מדובר בפוליסות מורכבות עם הרבה אותיות קטנות וקשיים בירוקרטיים. רק מי שבקיא היטב בכל הזכויות והחקיקה יכול להילחם עבורכם ולהבטיח את מימוש הזכויות הרפואיות. פנו אלינו עכשיו ונעזור לכם לקבל את מה שמגיע לכם על פי חוק ועל פי ההסכמים (הפוליסות) שנחתמו מול חברות הביטוח או קרנות הפנסיה הפרטיות.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות פנסיה וביטוח. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page