top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

ביטוח לאומי

מי שסובל מפציעות או בעיות רפואיות מגבילות מוצא את עצמו מתנהל מול הביטוח הלאומי, או בשמו הרשמי המוסד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי הוא בעצם אחד הכלים של המדינה לקיים את מדיניות הסעד והרווחה. חשבנו שיהיה זה לנכון לספר לכם עוד קצת על הביטוח הלאומי.

 

מטרת הביטוח הלאומי היא להבטיח את הביטחון הסוציאלי של האזרחים והוא עושה זאת באמצעות מתן קצבאות ועזרה מסוגים שונים. המוסד לביטוח לאומי הוא גוף רשמי של הממשלה והמדיניות שהוא מקיים נובעת מתוקף חוקי מדינת ישראל.

 

שירותי הביטוח הלאומי

 

להלן חלק מהשירותים שמעניק הביטוח הלאומי לאזרחי המדינה:

 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים - הורים לילדים אשר סובלים ממחלות או מוגבלויות פיזיות או נפשיות מתמודדים עם קשיים רבים. אלו יכולים להיות קשיים הנובעים ממוגבלויות פיזיות, קשיים הנובעים מהצורך בטיפולים מיוחדים, מוסדות חינוך מתאימים ועוד. ביטוח לאומי מעניק סיוע להורים אלו באמצעות קצבת ילד נכה. אך באמצעות ביטוח לאומי ניתן לקבל הטבות נוספות, לא רק קצבת ילד נכה. לדוגמה ניתן לקבל תוספת של נקודות זיכוי מס, הנחות בארנונה, שירותי הסעות למוסדות הלימוד ואף קבלת סייעת בגן או בבית הספר. כמו כן הביטוח הלאומי מבין שלצורך הטיפול בילדים ההורים עלולים להזדקק לימי חופש ולכן מעניק להם זכויות להיעדר מהעבודה בשל מחלת הילדים.

 

נפגעי תאונות עבודה - ישנם אנשים אשר נפגעים במקומות העבודה והדבר משפיע גם על יכולת ההשתכרות העתידית שלהם. הפגיעות במקומות העבודה יכולות להיות פיזיות או נפשיות, אך תמיד יש צורך להוכיח את השפעת הפגיעה ואת הקשר הנסיבתי לעבודה, זוהי יכולה להיות תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כמו למשל פגיעה בשמיעה של מי שעובד בסביבה רועשת. נושא תאונות העבודה ומחלות המקצוע הוא נושא נרחב, אך במסגרת הזכויות שניתנות לנפגעים ניתן לציין: תשלום דמי פגיעה המבוססים על אחוזים מהשכר, פיצוי חד פעמי, תשלום עבור טיפולים רפואיים, תשלומי גמלת תלויים בנפגע ועוד שירותים הכוללים אפילו שיקום מקצועי.

 

גמלת סעד - ישנם קשישים אשר אינם מסוגלים לבצע את כל פעולות היום יום בכוחות עצמם ונזקקים לסיוע סיעודי על מנת לבצע פעולות כמו רחצה, אכילה, הלבשה ועוד. הביטוח הלאומי מעניק גמלת סיעוד אך לפני הכל אחות סיעודית מטעם המוסד לביטוח לאומי צריכה לבצע בדיקה הידועה בתור ״מבחן התלות״. בדיקה זו מסווגת את דרגת התפקוד של הקשיש לפי שלוש רמות. הביטוח הלאומי מפעיל למען הקשישים שירותים שונים או גמלת סעד על מנת לסייע להם.

 

אלו הם רק חלק מהשירותים של הביטוח הלאומי, אך למעשה ישנם שירותים ופתרונות לבעיות ומחלות שונות. הבעיה כמו תמיד היא שיש להילחם למען הזכויות, או הבעיה מתחילה עוד הרבה קודם כאשר הנפגעים, החולים, הקשישים והנכים אינם מודעים לזכויות המגיעות להם בביטוח הלאומי. אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות בביטוח הלאומי. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page