top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

נכות כללית

 

במסגרת הביטוח הלאומי ישנן קצבאות שונות אשר ניתן מגיע לחלקכם לקבל בהתאם לנסיבות כמובן. אחת הקצבאות של הביטוח הלאומי היא קצבת נכות כללית. אך מהי בדיוק קצבת נכות כללית והאם זה אותו דבר כמו קצבת נכות רפואית? מהם תנאי הזכאות ובכלל מה צריך לדעת על קצבת נכות כללית. להלן מדריך קצר המסביר את הדברים.

 

 

קצבת נכות כללית מגיעה למי שנגרם לו נזק כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מולד אשר בגינם איבד את כושר העבודה או שנפגע כושר העבודה. קצבה זו נועדה בין היתר לפצות אותו בשל חוסר היכולת, או היכולת המוגבלת לעבוד ולהתפרנס. הקצבה מתייחסת לא רק למי שסובל מליקוי פיזי-גופני, אלא גם ליקוי שכלי או ליקוי נפשי אשר יכולים להגביל את הפרט באותה המידה ולהפריע לו להשתתף בשוק העבודה.

 

מי זכאי לקצבת נכות כללית

 

כמו תמיד המוסד לביטוח הלאומי אינו ממהר לפזר קצבאות סתם וישנם קריטריונים המגדירים מי זכאי לקצבת נכות כללית. להלן התנאים הכללים שיש לעמוד בהם על מנת להיות זכאים לקצבה. הנתונים נאספו מתוך אתר הביטוח הלאומי והם נכונים לרגע כתיבת שורות אלו, אך כמובן שמידי שנה חלים שינויים בחוק ושינויים בסכומי הקצבאות.

תנאי ראשון - גיל ותושבות

 

זכויות הביטוח הלאומי חלות על תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנים וטרם הגיעו לגיל הפרישה. ישנם מקרים בהם קצבת נכות כללית חלה גם על קטינים החל מגיל 16, אך זאת בתנאי שהיו במעמד של ״עובד קטין״ בתקופה הסמוכה לנסיבות שפגעו ביכולתו להשתכר.

 

תנאי השני - הכנסות

 

קצבת נכות כללית מגיעה למי שאינו עובד או שעובד אך עבודתו מיצרת לו הכנסה הנמוכה ב 60% או יותר מהשכר הממוצע במשק. זה מתייחס לשכירים ועצמאיים. השכר הממוצע נכון לינואר 2018 עומד על 5944 שקלים.

 

תנאי שלישי - נכות רפואית

 

קצבת נכות כללית תלויה בנכות רפואית. רופא מטעם הביטוח הלאומי הוא זה אשר בוחן את הבעיה וקובע את אחוזי הנכות הרפואית. אם אתה סובל מבעיה אחת והרופא קבע לפחות 60 אחוז נכות אז אתה זכאי לקצבה. במקרים בהם הנפגע סובל מצירוף של בעיות שונות ועל אחת מהן יש לפחות 25% אחוזי נכות והסכום המצרפי מגיע ל 40% אחוזי נכות - ישנה זכרות לנכות רפואית.

 

תנאי רביעי - רמת אי הכושר

 

במידה ונקבע שעקב הבעיה/הנכות יכולתך להשתכר ירדה בלפחות 50% ודרגת אי הכושר שלך היא למעלה מ 60%.

 

ומה לגבי עקרות בית?

 

ישנו דין שונה עבור נשים נשואות אשר נמצאות במעמד של עקרת בית. במקרים אלו ישנו מסלול מיוחד אל על האישה לעמוד בתנאי המגדיר אותה כעקרת בית; אם האישה לא עבדה 12 חודשים או 24 חודשים רצופים במהלך 4 השנים שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד או ליום הגשת התביעה. זאת בהנחה שהפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

 

 

ההבדל בין נכות כללית לנכות רפואית

 

ישנו קשר בין נכות כללית לבין נכון רפואית וכפי שראיתם בתנאי השלישי הנכות הרפואית היא שיקול בקביעת הנכות הכללית. אך אחוזי הנכות הרפואית בוחנים אך ורק את הבעיה הרפואית ממנה אתם סובלים וקובעים אחוזי נכות לפי המחלה וחומרתה. נכות כללית בוחנת את הנושא לפי האבדן ביכולת העבודה.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות בביטוח הלאומי. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page