top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

נפגעי עבודה

במקרים רבים אנשים נפגעים במקומות העבודה. אלו יכולות להיות תאונות או מחלות אשר נגרמו במהלך עבודתם. לצערנו הרב אנו שומעים על הרבה תאונות באתרי בנייה, אך למעשה בכל תחום של שוק העבודה עלולות להתרחש תאונות וישנם נפגעי עבודה. מהן הזכויות של נפגעי עבודה? כיצד החוק מגדיר תאונת עבודה וכל מה שנפגע עבודה צריכים לדעת. כדאי לכם לקרוא!

 

 

תאונות עבודה ומחלות מקצוע

 

ראשית כל בואו נסביר מהי תאונת עבודה לפי נקודת המבט של החוק. הביטוח הלאומי, בהתאם לחוק, מגדיר תאונת עבודה כתאונה אשר אירעה במהלך מילוי חובותיו של העובד; זה יכול להיות גם בדרך למקום העבודה או חזרה. למעשה כל פגיעה במהלך שעות העבודה ומילוי התפקיד יכולה להיחשב לתאונות עבודה. על פי החוק המדיניות מתייחסת גם לפגיעות פיזיות וגם לפגיעות נפשיות. למשל אם נגרמה פגיעה נפשית כתוצאה מהטרדה מינית במקומות העבודה זוהי בהחלט יכולה להיחשב לתאונת עבודה.

עוד נקודה מעניינת היא מחלות מקצוע אשר גם נחשבות לתאונות עבודה למרות שהן מעט שונות. תאונת עבודה מתייחסת לאירוע מסוים, להלן התאונה, אשר גרם לפגיעה. מחלות עבודה מתייחסות למחלות אשר נגרמות לאורך זמן. לצורך הדוגמה, עובד אשר סובל ממחלה אשר נגרמה בעקבות חשיפתו לחומרים כימיים במהלך עבודתו (וקיים קישר סיבתי) יכול לחלות במחלת מקצוע. החוק מגדיר רשימה של 40 מחלות המוכרות כמחלות מקצוע. אך הבעיה הגדולה היא הוכחת הקשר בין העבודה לבין המחלה. לא תמיד הוכחת הקשר היא ברורה מאליו ובשביל זה אתם צריכים את העזרה שלנו.

 

מחלות מקצוע הן מושג התקף גם לגבי שכירים וגם לגבי עצמאיים אשר הצליחו להוכיח את הקשר בין המחלה לבין העבודה. במקרים אלו הביטוח הלאומי קובע אחוזי נכות, אחוזים שיכולים להיות קבועים או זמניים. כמו כן ישנם סוגים שונים של פיצויים שניתן לקבל.

 

ההליכים להגשת תביעה לנפגעי עבודה

 

כאשר מדובר בתאונת עבודה או מחלת עבודה יש להגיש את התביעה באמצעות הגשת טופס מיוחד לביטוח הלאומי. אך מי שבעצם מגיש את התביעה במקרה הזו הוא המעסיק של הנפגע.

 

במסגרת מילוי הטופס יש לתאר במדויק את הנסיבות שהביאו לפגיעה ואת אופי הפגיעה. כמו תמיד, לצורך הטיפול בתביעה יש לחתום על טופס ויתור סודיות רפואית על מנת לאפשר לביטוח הלאומי לקבל את המסמכים הדרושים לבדיקת הנושא. במקביל יש לצרף לטופס את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לצורך הגשת התביעה. יש להגיש ממש כל מסמך רלוונטי שאושר על ידי רופא העוסק בתחום.

תשלום הפיצויים בגין הפגיעה יכול להיעשות במסגרת תלוש השכר של העובד, כלומר מתבצע על ידי המעסיק.

 

במקרה ואתה עובד באופן עצמאי, עליך להגיש את טופס התביעה בעצמך.

 

מה מגיע לנפגעי עבודה?

 

ראשית כל ישנם פיצויים לנפגע המחושבים על פי שכרו. הפיצויים משולמים עבור 91 יום החל מהיום בו אירעה הפציעה. לצורך חישוב הפיצויים הביטוח הלאומי מסתכל על ממוצע השכר של שלושת החודשים הקודמים לחודש בו אירעה התאונה והם יכולים להגיע ל 75% משכרו, אך לא יותר.

 

אבל מה קורה אם אי הכשירות לעבודה נמשכת גם לאחר 91 יום? במקרה זה על הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית אשר בוחנת את יכולת העבודה שלו. הוועדה הרפואית קובעת את שיעורי הנכות (נכות זמנית). במידה ונקבעו שיעורי נכות נמוכים ממאה אחוז, העובד ממשיך לקבל רק 75% משכרו. במקרים והועדה קבעה לכם פחות מ 100% נכות, פנו אלינו ונעזור לכם להגיש תביעה על מנת להגדילם ל 100%. ניתן לקבל זאת לתקופה שאינה עולה על 120 יום.

אנו בחברת "מאייר מימוש זכויות רפואיות" מסייעים לכל מי שנפגע או סובל מבעיה כלשהי המעניקה לו זכויות בביטוח הלאומי. אנו מעניקים את כל הייעוץ והסיוע.

bottom of page