top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

הגשה לועדה רפואית

ישנם מקרים בהם אנו מוזמנים להופיע בפני ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מזמין מבוטחים לועדה רפואית על מנת לקבוע את שיעורי הפיצוי או אחוזי הנכות במקרה שהגישו תביעות. אלו יכולות להיות תביעות המוגשות בנסיבות שונות, כמו למשל תאונות עבודה, מחלות מקצוע ופגיעות אחרות. מכאן ברור לכולנו שלועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי ישנו משקל מכריע בענייני פיצויים וקצבאות ולכן חשוב להתכונן היטב לקראת ההופעה בפני הועדה הרפואית. בהערת שוליים נזכיר כי ועדות רפואיות מתקיימות גם מטעמן של חברות הביטוח הפרטיות ולא רק מטעם הביטוח הלאומי.

 

כיצד מתכוננים לוועדה רפואית

 

בועדה רפואית ישנם רופאים, לפחות אחד, אך לעתים בגלל אופי התביעה יש צורך במספר רופאים מתחומים שונים. הועדה מתחילה מבדיקת המסמכים הרפואיים שברשותך. בטרם ההופעה בפני הועדה חשוב לארגן את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתביעה: כל בדיקה של רופא, כל בדיקת מעבדה, צילום רנטגן, חוות דעת מומחה ופשוט כל מה שיש לכם ורלוונטי. חשוב שהכול יהיה מסודר כך שהרופאים יוכלו לראות הכל. הועדה הרפואית בודקת קודם כל את המסמכים הרפואיים ושואלת שאלות. לאחר בדיקת המסמכים הרפואיים הרופא יחליט האם יש צורך בבדיקה גופנית.

 

אנו חוזרים ומדגישים שכל המסמכים הרפואיים חייבים להיות מסודרים, אינכם רוצים שהרופאים יפספסו מסמך זה או אחר בגלל חוסר סדר. המסמכים והטיעונים אשר תציגו בפני הוועדה מתועדים ולכן יהיה זה רעיון טוב אם בטרם הגעתכם לועדה לרשום לעצמכם בנקודות את עיקרי הדברים על מנת לא לשכוח כלום.

 

הזכות למלווה אישי

 

הופעה בפני ועדה רפואית עלולה להיות מלחיצה, במיוחד כאשר לוקחים בחשבון את כובד ההחלטות של הועדה. חשוב שתדעו שבביטוח הלאומי יש לכם את הזכות להביא מלווה. זה יכול להיות חבר או בן משפחה המגיע לתמוך בכם, אך זה גם יכול להיות מישהו המייצג אתכם בפני הוועדה כמו למשל עורך דין המתמחה בזכויות רפואיות. אל תוותרו על מלווה כאשר אתם מופיעים בפני ועדה רפואית. במידה ויש איתכם מלווה מקצועי (כמו עורך דין), חשוב להתכונן לועדה רפואית יחדיו איתו.

 

במידה והועדה הרפואית מוצאת לנכון נערכת בדיקה גופנית. בדיקה זו נועדה לאבחן את רמת המוגבלות והקושי התפקודי - זוהי אינה בדיקה רפואית במובן הרגיל של המילה; לא מקבלים שום טיפול רפואי ולרופא אין בכלל סמכות לדון על הטיפול הרפואי הנדרש.

 

 

מה קורה בצאתך מהועדה

 

לאחר שתצא מחדר הועדה הרפואית יתקיים סיכום דיון. מזכיר הוועדה יתעד את הממצאים הרפואיים בהתאם לבדיקה הגופנית שערך הרופא ובהתאם למסמכים שהוצגו בפני הרופא. בסיכום הדיון תיקבע דרגת הנכות, ההחלטה האם זו נכות זמנית או קבועה וגם החל מאיזה תאריך תקפה דרגת הנכות.

 

שימו לב שישנם מקרים בהם תופנו לבדיקות נוספות או שתתבקשו להציג מסמכים רפואיים נוספים. אם בעת סיכום הדיון הועדה הרפואית החליטה שישנו צורך בבדיקות נוספות או הצגת מסמכים רפואיים נוספים מקבלים הודעה בדואר המפנה אותך לבדיקות נוספות. לאחר הבדיקות תוזמן לועדה רפואית נוספת.

 

במידה והועדה הרפואית החליטה על קביעת נכות תופנה לפקיד התביעות לצורך הסדרת התשלום או הקצבה.

 

האם ניתן לערער על החלטות ועדה רפואית?

 

החלטות הועדה הרפואית הן אינן סוף פסוק; אם אינך מרוצה מהחלטות הועדה, אם לא קיבלת אחוזי נכות או לא קיבלת את אחוזי הנכות שאתה מאמין שמגיעים לך אתה יכול להגיש ערעור על החלטות הועדה. המלצה חמה היא לפנות אלינו על מנת שנוכל לעזור לך להתכונן כראוי לצורך הגשת הערעור.

 

את הערעור יש להגיש לועדה רפואית לעררים בסניף הביטוח הלאומי בכתב ובצורה מנומקת. יש להגיש את הערעור בתוך 60 יום מקבלת החלטות הועדה הרפואית וניתן להגיש אותו רק במקרים בהם הועדה קבעה לך פחות משמונים אחוזי נכות.

 

רבים מופתעים מכך שהתכנסות הועדה הרפואית נמשכת דקות ספורות ולפעמים מרגישים שלא הייתה להם ההזדמנות להציג את כל הדברים בפני הועדה. אל תהיו מופתעים, חשוב שתהיו מוכנים וממוקדים על מנת להפיק את המיטב מהועדה הרפואית. אנו תמיד ממליצים לפנות אלינו, "מאייר מימוש זכויות רפואיות", בטרם ההופעה בפני הועדה הרפואית. לנו יש צוות של משפטנים ורופאים העוסקים בתחומים אלו ואנו יודעים כיצד להכין אתכם להופעה בפני ועדה רפואית.

bottom of page