top of page

בדיקת זכאות ללא התחייבות!

תשלום על בסיס רווח בלבד

                        ביטוח לאומי – טפסים

חברת מאייר מימוש זכויות רפואיות שמה לה למטרה לסייע לכל המעוניין בכך למצות את הזכויות המגיעות לו על פי חוק.

אנו מבינים שאחד מן הקשיים העומדים בפני מי שמבקש לתבוע את המוסד לביטוח לאומי הוא פעולה מסודרת על פי הנדרש לפי תקנות ביטוח לאומי; דהיינו, מילוי הטפסים השונים בצורה נכונה, הגשתם במועד וצירוף שלל מסמכים רפואיים ואחרים המעידים על המצב שבגינו מוגשת התביעה.

לפיכך ריכזנו עבורכם מספר רב של טפסי הביטוח הלאומי, אותם תוכלו להוריד למחשב האישי שלכם ולעשות בהם שימוש. במקרים מסוימים תידרשו למלא ולהגיש יותר מטופס אחד. לצד כל טופס ניתן למצוא הסברים שונים אודותיו: עבור מי הטופס נועד, מה ייעודו, מה כלול בטופס ולבסוף, איך עובד תהליך הגשת הטפסים בביטוח לאומי.

טפסים להורדה:

טופס דמי פגיעה לפגיעה בעבודה (ב"ל 211)

 

טופס תביעה לנפגעי עבודה (ב"ל 250)

טופס לנפגע בעבודה עצמאי (ב"ל 283)

טופס להכרה במחלת מקצוע (ב"ל 202)

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (ב"ל 200)

טופס תביעה לנכות כללית (ב"ל 7801)

 

טופס תביעה לשירותים מיוחדים (ב"ל 7849)

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת שירותים מיוחדים (7850)

 

טופס תביעה לגמלת ילד נכה (ב"ל 7821)

 

טופס לקביעת מוגבלות בניידות (ב"ל 8220)

 

טופס תביעה לגמלת סיעוד (ב"ל 2600)

 

 

*כל טפסי ביטוח לאומי להורדה שבאתר הורדו בתאריך 05/2017 ומעודכנים נכון לתאריך זה. קיימת גרסה חדשה יותר? נשמח אם תיצרו איתנו קשר ותעדכנו אותנו!

 

למה חשוב להגיש את הטפסים כנדרש?

כל מי שנתקל אי פעם בבירוקרטיה יודע עד כמה היא יכולה להיות מתישה, אבל למרבה הצער כך הדברים עובדים: הגשת טופס לא נכון, מילוי פרט שגוי, חוסר במסמכים ושלל סיבות נוספות יכולים לעכב באופן משמעותי כל תביעה. זו הסיבה בגינה מאייר מימוש זכויות רפואיות עומדת לצידכם ומלווה אתכם בדרך הטובה ביותר לקבלת מלוא זכויותיכם.

לעיתים יש צורך למלא מספר טפסים , והתהליך מסתרבל:

לדוגמה - בעת הגשת תביעה לדמי פגיעה, לפני שיש להגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי, עליכם לקבל מהמעסיק שלכם טופס ב"ל 250 מלא וחתום על ידו, אך אם אתם עובדים עצמאים עליכם למלא טופס אחר – ב"ל 283, ולמלאו בעצמכם. נוסף על כך, עם טופס ההפניה לטיפול הרפואי עליכם לפנות למחלקת תאונות עבודה בקופת החולים שבה אתם חברים, למסור את הטופס ולקבל מהרופא "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה"

איך מגישים טפסים למוסד לביטוח לאומי?

אם בעבר כל מי שמבקש להגיש טופס לביטוח לאומי היה נדרש להגיע אליו באופן פיזי, להמתין בתור ולמסור את מסמכיו לידי הפקיד המטפל בו, הרי שכיום ניתן לשלוח אל ביטוח לאומי טפסים ומסמכים נלווים במספר דרכים שונות:

  • ניתן לשלוח טפסים ומסמכים באמצעות דואר ישראל אל כתובת הסניף שבו מטופל התובע, תוך ציון שמו של הפקיד כנמען על המעטפה.

  • ניתן גם לשלוח טפסים ומסמכים באמצעות מכשיר פקסימיליה ישירות אל הסניף ולציין עליהם את שם הפקיד.

  • בכניסה לכל סניף ביטוח לאומי קיימת היום תיבת שירות בה ניתן להשאיר טפסים ומסמכים. התיבה מרוקנת בתדירות קבועה ותוכנה ממוין ומועבר אל הפקידים המתאימים.

  • ניתן למלא באתר האינטרנט של ביטוח לאומי טפסים מסוימים באופן מקוון, כלומר ללא צורך בהורדתם למחשב, מילויים בכתב יד ושליחתם באופן פיזי לסניף באחת מן הדרכים שצוינו לעיל.

  • עוד באתר האינטרנט של ביטוח לאומי ניתן לצרף מסמכים שונים אשר יגיעו ישירות אל הפקיד המטפל. כך למשל ניתן לצרף תלושי שכר, אישורים שונים, מסמכים רפואיים וכדומה.

 

 

 

אנו בחברת מאייר מימוש זכויות רפואיות – נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי. כל שצריך לעשות הוא לצור קשר עימנו להגיע לפגישה עם נציג בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. התהליך אינו כרוך בעלות או בהתחייבות מצידך, לא קבלת לא שלמת!

bottom of page