top of page

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (ב"ל 200)

טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (ב"ל 200)-הורד כאן

אם נפגעתם במהלך העבודה בגין תאונת עבודה או בגין מחלת מקצוע, ואם המוסד לביטוח לאומי הכיר בכם כנפגעי עבודה, אזי יתכן שאתם זכאים לקבלת גמלת נכות לתקופה מסוימת או לצמיתות.

לשם כך עליכם למלא את טופס התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולהגישו כנדרש אל המוסד לביטוח לאומי ולצרף מסמכים מפורטים לתמיכה בתביעתכם. כך למשל יש לצרף אישורים המפרטים את נסיבות תאונת העבודה (או מן המעסיק או טופס ייעודי לעובדים עצמאיים) ו/או מסמכים רפואיים המעידים על הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לבין מחלת המקצוע או הליקוי שנגרמו לתובע.

לאחר שתגישו את הטופס והמסמכים הרלוונטיים כנדרש, תקבלו זימון אל ועדה רפואית אשר תקבע האם נותרה לכם נכות עקב תאונת העבודה או מחלת המקצוע. כמו כן תיקבע דרגת הנכות שלכם.

חשוב לציין ששובכם לעבודה, במידת האפשר, בדרך כלל אינו מונע את המשך קבלת הגמלה. על מנת לבדוק מהן זכויותיכם וכיצד ניתן לממש אותן, פנו עוד היום אל מאייר מימוש זכויות רפואיות ונסייע לכם.

bottom of page