top of page

טופס להכרה במחלת מקצוע (ב"ל 202)

טופס להכרה במחלת מקצוע (ב"ל 202)-הורד כאן

מחלת מקצוע מוגדרת כמחלה אשר נגרמה לאדם כלשהו בעקבות תנאי עבודתו, ובלבד שהתנאים באותו מקום עבודה סייעו בדרך משמעותית לכך שהאדם חולה בה. כלומר, לא פגיעה חד פעמית שהתרחשה במקום מסוים או בזמן נתון, אלא מצב שבו אופי משלח היד הוא זה שיצר מחלה כלשהי. דוגמאות למחלות מקצוע יכולות להיות בין היתר מחלת הסרטן אשר התפתחה אצל אדם שבמסגרת עבודתו נאלץ להיחשף לחומרים כימיים או קרינה; או אדם שסובל מכאבי גב לאחר שבמשך זמן רב עבד בנשיאות משאות כבדים.

אם לקיתם במחלת מקצוע עקב תנאי מקום העבודה שלכם – יתכן שמגיעות לכם זכויות רפואיות! במוסד לביטוח לאומי קיימת רשימה של מחלות נפוצות וסעיפי ליקוי, וחשוב להגיש את הטופס כראוי בצירוף מסמכים רפואיים שיעידו על הקשר בין התפרצות המחלה לבין תנאי העבודה.

שימו לב: אם לקיתם במספר מחלות מקצוע, יש להגיש טופס הכרה במחלת מקצוע בנפרד לכל מחלה. על מנת לוודא שזכויותיכם מתממשות על פי החוק, צרו קשר עם מאייר מימוש זכויות רפואיות ונשמח לסייע לכם.

 

 

bottom of page