top of page

טופס תביעה לגמלת סיעוד (ב"ל 2600)

טופס תביעה לגמלת סיעוד (ב"ל 2600)-הורד כאן

גמלת סיעוד מיועדת למבוטחי הביטוח הלאומי אשר הגיעו לגיל פרישה, מתגוררים בביתם וזקוקים לעזרת אדם אחר בפעולות יומיומיות (לבוש, אכילה, רחצה, ניידות וכדומה) או בהשגחה בביתם.  החל ממאי 2017 ניתן להגיש בקשה לקבלת גמלת סיעוד גם עבור מי שמתעתדים לעבור ניתוח או למאושפזים בבתי חולים.

אדם המבקש לקבל גמלת סיעוד במסגרת מימוש זכויות רפואיות המגיעות לו יכול להגיש טופס תביעה לגמלת סיעוד (הוא או אדם מטעמו). לטופס יש לצרף מסמכים רפואיים, כגון תדפיסי מידע רפואי, סיכומי אשפוזים, אבחוני רופא גריאטר וכדומה. כמו כן יש לצרף אישורים על הכנסות ועוד.

לאחר הגשת המסמכים יקבע הביטוח הלאומי, באמצעות ועדה מקצועית ולאחר ביקור של עו"ס או אחות סיעודית בבית התובע, מהו שיעור הגמלה שהוא יקבל לפי הכנסותיו ורמת התפקוד שלו. כמו כן ייקבע האם הגמלה קבועה או זמנית. ניתן גם לערער על ההחלטה, אולם הדרך הטובה ביותר לוודא שהתובע ימצה את מירב זכויותיו הרפואיות הינה לפנות אל מאייר מימוש זכויות רפואיות – וצוות המומחים שלנו ישמח לסייע.

 

 

 

bottom of page