top of page

טופס תביעה לשירותים מיוחדים (ב"ל 7849)

טופס תביעה לשירותים מיוחדים (ב"ל 7849)- הורד כאן

אדם המוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ואשר זקוק לסיוע משמעותי בביצוע פעולות יומיומיות כגון לבישה, רחצה, אכילה, ניידות וכדומה – רשאי לתבוע מן הביטוח הלאומי קצבה שתסייע לו להתמודד עם הנטל הכלכלי הכרוך בתלות זו באדם אחר.

גם במקרה זה, טופס תביעה לשירותים מיוחדים שעל התובע למלא מורכב מעשרות סעיפים ונדרש פירוט מדוקדק ומילוי נכון שלהם, יחד עם צירוף מסמכים רפואיים ואחרים על מנת להוכיח את טענת התובע. הגשת התביעה אף נעשית מורכבת יותר כאשר נלקחים בחשבון שיקולים של ביטוח לאומי אודות גובה השכר של התובע, הקצבאות שהתובע כבר מקבל (או לא מקבל), השאלה האם יש בבעלותם רכב או לא וכדומה.

בחברת מאייר מימוש זכויות רפואיות אנו מבינים הקשיים הניצבים בפני אדם נכה הזקוק לסיוע בביצוע פעולות בסיסיות כאלה, ולכן נשמח לסייע לפחות בעניין של מימוש זכויות רפואיות. פנו אלינו בהקדם ונסייע לכם להגיש את התביעה בהתאם לדרישות של המוסד לביטוח לאומי על מנת שתוכלו לממש את זכויותיכם בהקדם.

 

 

 

 

 

bottom of page