top of page

מילון מונחים – מידע כללי

מה הם אחוזי נכות? החמרת מצב? אבדן כושר עבודה? מונחים מקצועיים של המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח גורמים לכנכות זמניתם לכאב ראש?

ניסינו לרכז כאן את המושגים החשובים מבין הנושאים בהם אנו מסייעים ללקוחותינו לממש זכויות. תוכלו למצוא כאן הסברים בשפה פשוטה וברורה למונחים מקצועיים שונים הקשורים למוסד לביטוח לאומי, למס הכנסה ולמוסדות השונים אשר אנו מסייעים בפנייה אליהם לצורך מימוש זכויות רפואיות כגון – קצבת נכות כללית, קצבת נפגעי עבודה, זכאויות לקצבאות בחברות הביטוח ועוד.

    אובדן כושר עבודה

    חוק לרון

    פטור ממס הכנסה

    מחלת מקצוע

    שיקום מקצועי

    אחוזי נכות

    מבחן תלות (ADL)

    קצבת נכות כללית

    ועדה רפואית

    החמרת מצב

    קצבת עידוד

    תג חניה

    נכות זמנית

    נכות לצמיתות

    חוק הנכים

    דרגת אי כושר

    קצבת ניידות

     

 

אנו בחברת מאייר מימוש זכויות רפואיות – נשמח לעמוד לרשותך ולסייע לך בקבלת הזכויות הרפואיות העשויות להגיע לך עקב מצבך הרפואי.

כל שצריך לעשות הוא להגיע לפגישה עם נציג בה נציג את הדרכים שבהן נוכל לסייע לך בתהליך. פגישה זו אינה כרוכה בעלות או בהתחייבות מצידך!

bottom of page